Nyelvi lehetőségek
Írta: Bernát Péter

A következő táblázatban a programozásban jártasaknak foglaltuk össze, milyen programozási koncepciók érvényesülnek a Scratch-ben.

FogalomMagyarázatPélda
szekvencia A kirakóelemek legtöbbje mindkét irányból enged csatlakozást, de vannak feladatkezdő (eseményjelző sapkák), és feladatlezáró elemek is.
ismétlés Lehetőség van adott számszor, egy feltétel teljesüléséig, vagy állandóan ismételni egy utasítássort.
elágazás A ha, ha ... különben ... szokásos szerkezeteken túl különleges feltételvizsgáló parancsokat is lehet használni, amelyek a játékkészítést egyszerűsítik (ilyen például a mindig ha ... parancs).
változók A Scratch-ben mindenki számára elérhető (közös), illetve valamely szereplőhöz tartozó (saját) változót is létre lehet hozni. A változók számot és szöveget is tartalmazhatnak.
listák Egy listában számok és szövegek tárolhatók valamilyen sorrendben. (Ez az adattípus dinamikus tömbnek tekinthető.)
eseménykezelés Az egérről és a billentyűzetről érkező eseményeken túl saját belső eseményeket is meg lehet fogalmazni.
párhuzamos folyamatok Ha két feladatot egyidőben indítunk el, azok párhuzamosan futnak, és hatásaik akár egyszerre is érvényesülhetnek.
szinkronizálás Üzenetek küldésével a folyamatok szinkronban tarthatók, vagyis egyik folyamat bevárhatja a másikat.
beolvasás billentyűzetről A szereplők kérdést tehetnek fel, amelyre a billentyűzet segítségével lehet válaszolni. (A válasz egy változóba kerül.)
véletlenszámok A véletlen ... és ... között véletenszerűen vesz fel valamilyen értéket a megadott számok között.
logikai kifejezések Állítások az és, vagy, nem elemekkel, és ezek egymásba ágyazásával fogalmazhatók meg.
felhasználói felület tervezése Interaktív felületet lehet összeállítani a Scratch-ben – kattintásra reagáló szereplőből például gombot lehet készíteni.

Az alábbi programozási koncepciók jelenleg nem részei a Scratch-nek:

  • rekord típus
  • rekurzió
  • osztálydefiniálás és öröklés
  • paraméterátadás
  • fájlműveletek

 3.   Következő lecke:

A Scratch telepítése

A Scratch telepítése

 

Szólj hozzá!
Név:
Jelszó:eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional